جدول اطلاعات فیلتر شنی

 

 

در ظرفیت های مساوی سرعت آب در فیلتر کربن اکتیو را میتوان حدود پنجاه درصد بیش از فیلتر شنی اختیار نمود. ارتفاع فیلترهای عمودی یک و نیم متر می باشد. فیلتر تحت فشار بهینه سازان صنعت تصفیه در انواع شنی و کربن اکتیو شامل بستر شن سیسیلی و یا کربن اکتیو ، شیر آلات مناسب با اتصالات هواگیری ، نمونه برداری و فشار سنج می باشد کلیه سطوح پس از زنگ زدایی از داخل با دو لایه اپوکسی مخصوص و از خارج با یک لایه ضد زنگ و دو لایه زنگ روغنی پوشش داده می شود.